Τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας ανάμεσα στους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΔΣ του GRECA, Νίκο Γουλή και Γεώργιο Δουκίδη και τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, Βασίλη Κορκίδη. 

Με τη συμφωνία αυτή κατοχυρώνεται η συνεχής και μόνιμη συνεργασία των δύο οργανώσεων, με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη τους.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται: 

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών οι δύο οργανώσεις συμφώνησαν: 

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Είμαι ευτυχής για την υπογραφή της εν λόγω Συμφωνίας καθώς επιβεβαιώνει την πρόθεση της ΕΣΕΕ να σφυρηλατήσει ισχυρούς δεσμούς και σχέσεις με οργανώσεις που εκφράζουν τα πλέον πρωτοπόρα τμήματα της επιχειρηματικότητας. Το ηλεκτρονικό εμπόριο παρότι βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα αναμένεται να δώσει ουσιαστικές λύσεις στην Μμε επιχειρηματικότητα και να ενισχύσει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Με την παρούσα συμφωνία δείχνουμε ότι δεν υπάρχουν στεγανά στον επιχειρηματικό κόσμο και ότι όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την ελληνική αγορά. Ευχαριστώ τον κ. Γουλή και τον κ. Δουκίδη για το εξαιρετικό κλίμα και τη γόνιμη επικοινωνία και είμαι βέβαιος ότι η εν λόγω συνεργασία θα παραγάγει σημαντικά αποτελέσματα.»