Η πολυσχιδής δραστηριότητα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου δε θα υπήρχε χωρίς τη σημαντική συμβολή των χορηγιών από ιδιωτικές εταιρείες και φορείς. Οι χορηγοί, μας δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να υλοποιούμε τα έργα που οραματιζόμαστε. Συνεργαζόμαστε μαζί σας για να δημιουργήσουμε ευέλικτα και ελκυστικά ετήσια χορηγικά πακέτα, που θα ανταποκρίνονται και στις δικές σας απαιτήσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και πολιτικής χορηγιών, με αποτέλεσμα να απολαμβάνετε μια σειρά από ανταποδοτικά οφέλη ανάλογα με το προσφερόμενο ποσό και το έργο που υποστηρίζετε.