Έρευνες για Ευρώπη

2.27 MB

European E-commerce Report 2023

European E-commerce Report 2023

2.08 MB

European E-commerce Report 2022

European E-commerce Report 2022

2.18 MB

European E-commerce Report 2021

European E-commerce Report 2021

3.64 MB

E-commerce Europe Research - Impact of the Coronavirus on e-commerce

Ecommerce Europe conducted a new survey on the impact of COVID-19 on e-commerce in the context of the second lockdown in Europe at the end of 2020.

55.36 MB

European B2C Ecommerce Report 2020

European E-commerce Report 2020

7.54 MB

European Ecommerce Report 2019 - full version

European E-commerce Report 2019

8.96 MB

European E-commerce Report 2018 Full

European B2C E-commerce Report 2018

16.10 MB

Ecommerce Europe - Global Ecommerce Report 2017

Global E-commerce Report 2017

4.11 MB

Global B2C Ecommerce Report 2016 Full version

Global B2C E-commerce Report 2016

1.78 MB

Greece B2C E-commerce Full Country Report

Greece B2C E-Commerce Full Country Report 2016

7.02 MB

European B2C E-commerce Full Report 2017

European B2C E-commerce Full Report 2017

6.77 MB

Report cross-border e-commerce barometer 2016

Report cross-border e-commerce barometer 2016

5.39 MB

European B2C E-commerce Report 2016

European B2C E-commerce Report 2016

6.37 MB

Ecommerce Benchmark - Fashion Study 2015

Ecommerce Benchmark - Fashion Study 2015

7.51 MB

European B2C E-commerce FULL Report 2015

European B2C E-commerce FULL Report 2015

79.09 MB

Central Europe B2C E-commerce FULL Report 2014

Central Europe B2C E-commerce FULL Report 2014

6.96 MB

Eastern Europe B2C E-commerce FULL Report 2014

Eastern Europe B2C E-commerce FULL Report 2014

110.76 MB

B2C e-commerce report southern europe 2014.pdf

Southern Europe B2C E-commerce FULL Report 2014

23.39 MB

B2C e-commerce report northern 14 europe

Northern Europe B2C E-commerce FULL Report 2014

17.23 MB

B2C e-commerce report western europe

Western Europe B2C E-commerce FULL Report 2014

7.13 MB

B2C Ecommerce Report Europe final

European B2C E-commerce FULL Report 2014

37.09 MB

Western Europe B2C E-commerce FULL Report 2013

Western Europe B2C E-commerce FULL Report 2013

36.94 MB

Southern Europe B2C E-commerce FULL Report 2013

Southern Europe B2C E-commerce FULL Report 2013

38.58 MB

Northern Europe B2C E-commerce FULL Report 2013

Northern Europe B2C E-commerce FULL Report 2013

4.73 MB

Eastern Europe B2C E-commerce FULL Report 2013

Eastern Europe B2C E-commerce FULL Report 2013

75.66 MB

Central Europe B2C E-commerce FULL Report 2013

Central Europe B2C E-commerce FULL Report 2013

12.09 MB

Europe b2c Ecommerce report 2013 full version.pdf

European B2C E-commerce FULL Report 2013

2.21 MB

Οι παρακάτω έρευνες δημοσιεύονται σε ετήσια βάση από τον eCommerce Europe και αποτυπώνουν πλήρως τα βασικά χαρακτηριστικά & συμπεράσματα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη.

Ο κάθε ιδιώτης ή εταιρία που ενδιαφέρεται να αποκτήσει ηλεκτρονικά τις εν λόγω μελέτες, θα πρέπει να καταβάλει τα παρακάτω ποσά:
> Ετήσιο European B2C
eCommerce Report: 1.950€
> 5 ετήσια regional European B2C eCommerce Reports: 3.950€
Για τα μέλη του GRECA, οι εν λόγω έρευνες είναι δωρεάν.

Συγκεκριμένα, οι χώρες που αναλύονται σε κάθε ξεχωριστό regional European Report είναι οι εξής:

Central Europe

Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Πολωνία,Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία

Eastern Europe

Ρωσία, Ουκρανία, Ρουμανία, Βουλγαρία

Northern Europe

Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, Λιθουανία, Ισλανδία, Λετονία, Εσθονία

Southern Europe

Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Πορτογαλία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα

Western Europe

Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο

Ο GRECA, όντας μέλος του eCommerce Europe, έχει το προνόμιο να παρέχει πλήρη και δωρεάν πρόσβαση σε αυτές τις μελέτες για όλα τα ταμειακά ενήμερα μέλη του. Πρόκειται για αρκετά πολύτιμη πληροφορία, ικανή να βοηθήσει τους επιχειρηματίες του κλάδου να λάβουν σωστές στρατηγικές αποφάσεις.