Επιτροπές

Στα πλαίσια του GRECA και για την αποτελεσματικότερη δραστηριοποίησή του στο χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, λειτουργούν οι παρακάτω επιτροπές.

Συμβουλευτική Επιτροπή

Η 5μελής Συμβουλευική Επιτροπή εκλέγεται κατά την τακτική Γενική Συνέλευση που εκλέγει και το ΔΣ για διετή θητεία. Υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο όπου χρειαστεί και ανάλογα με τις ανάγκες. Μέλη της δύνανται να εκλέγονται έως και 2 μη τακτικά/συνδεδεμένα μέλη. Το ΔΣ οφείλει πάντα να μελετά τις προτάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής και να τις λαμβάνει υπόψιν του στη λήψη των αποφάσεών του.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους:
Γαλάζιου Λίντα
Πλούμης Αναστάσιος
Καραλής Ιωάννης
Παγωμένος Μιχάλης

Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη και εκλέγεται κατά την τακτική Γενική Συνέλευση που εκλέγει και το ΔΣ για διετή θητεία. Το καθήκον της είναι η άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του ΔΣ και υποβολή της σχετικής έκθεσης στη Γενική Συνέλευση.

Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους:
Κωστόπουλος Βασίλειος
Αρουκάτος Πέτρος
Ιωαννίδης Γρηγόριος

Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας συστήνεται από το ΔΣ και αποτελείται από μέλη του Συνδέσμου. Ο ρόλος της είναι η διαχείριση τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών για τα μέλη του GRECA, από χρήστες ή άλλες εταιρείες, που σχετίζονται με τη μη τήρηση των εν λόγω μελών με τον Κώδικα Δεοντολογίας του GRECA.

Δείτε τις παλαιότερες Επιτροπές του GR.EC.A

Ιούνιος 2020 - Ιούνιος 2022

Η Συμβουλευτική Επιτροπή που εκλέχθηκε την 25ης Ιουνίου 2020 ήταν:

Ποτούρογλου Θεόδωρος
Καραλής Ιωάννης
Παγωμένος Μιχάλης

Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτιζόταν από τους:

Γκεζερλής Παναγιώτης
Αρουκάτος Πέτρος
Φακίρης Διονύσης

Ιούνιος 2018 - Ιούνιος 2020

Η Συμβουλευτική Επιτροπή που εκλέχθηκε την 20η Ιουνίου 2018 ήταν:

Ποτούρογλου Θεόδωρος
Φορνάρο Αντώνιος
Σπαθή Όλγα
Αρουκάτος Πέτρος

Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτιζόταν από τους:

Φούσκας Κωνσταντίνος
Καραλής Ιωάννης
Μπουκίδης Γεώργιος

Ιούνιος 2016 - Ιούνιος 2018

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την περίοδο Ιούνιος 2016 - Ιούνιος 2018 ήταν:

Αυγουστίδης Γιώργος
Βανικιώτης Περικλής
Ζήβας Διονύσης
Λαλάς Ζανής

Η Ελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο Ιούνιος 2016 - Ιούνιος 2018 ήταν:

Μπεζιούλας Μάριος
Πρεσβεία Έφη
Φας Χριστιάνα