Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το GRECA Trustmark;

Το GRECA Trustmark είναι ένα σήμα Αξιοπιστίας, που στόχο έχει να προσδώσει εμπιστοσύνη στις online αγορές από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλών αγορών και εφαρμόζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Δημιουργήθηκε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου – GR.EC.A. (Greek ECommerce Association) σε συνεργασία με το ELTRUN, το μοναδικό θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα (ΦΕΚ 181/2001).

Χρησιμεύει ως διαβεβαίωση προς τους καταναλωτές πως το εκάστοτε πιστοποιημένο ηλεκτρονικό κατάστημα που επισκέπτονται τηρεί πλήρως τη νομοθεσία, τις βέλτιστες πρακτικές και τον Κώδικα Δεοντολογίας. Στόχος είναι να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις online αγορές.

Τι κερδίζει το ηλεκτρονικό μου κατάστημα αποκτώντας το GRECA Trustmark;

Τα καταστήματα που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια και αποκτούν το GRECA Trustmark αποκτούν ταυτόχρονα ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ενισχύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών απέναντι στο ηλεκτρονικό τους κατάστημα, έχοντας εξασφαλίσει την πιστοποίηση σωστής λειτουργίας από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου – GR.EC.A. Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή απέναντι στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα και η αξιοπιστία που αυτό αποπνέει, αποτελούν κάποια από τα βασικά κριτήρια επιλογής του και αγοράς από αυτό.

Επιπλέον, η διαδικασία αξιολόγησης θα εντοπίσει τυχόν παραλείψεις στη λειτουργία και την παρουσία του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνετε ειδικές υποδείξεις βελτίωσης ώστε να πιστοποιηθείτε ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιείτε τις διαδικασίες ορθής λειτουργίας του καταστήματος σας.

Τέλος, κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα που έχει αξιολογηθεί θετικά, εκτός του Σήματος Αξιοπιστίας για το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Εμπόριο, λαμβάνει άμεσα και το Πανευρωπαϊκό Σήμα Αξιοπιστίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Τα πιστοποιημένα ηλεκτρονικά καταστήματα λαμβάνουν ένα δυναμικό κώδικα, ο οποίος εμπεριέχει αμφότερα τα δύο trustmarks.

Πρέπει να είμαι μέλος του GR.EC.A. για να έχω το GRECA Trustmark;

Προς το παρόν, μόνο οι εταιρείες-μέλη του GR.EC.A. έχουν δικαίωμα υποβολής αξιολόγησης για το Σήμα Αξιοπιστίας. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους της επίσημης λειτουργίας του Σήματος Αξιοπιστίας (2018), θα υπάρξει σχετική ενημέρωση που θα αφορά στις επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη του Συνδέσμου.

Γιατί να εμπιστευθώ ως καταναλωτής ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με το GRECA Trustmark;

Ο αρχικός στόχος του σήματος GRECA Trustmark είναι να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα και να τους προσφέρουμε ένα επιπλέον κριτήριο επιλογής έμπιστου ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το GRECA Trustmark αποδίδεται στα ηλεκτρονικά καταστήματα έπειτα από έλεγχο ικανοποίησης αυστηρών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά είναι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον κώδικα δεοντολογίας ηλεκτρονικού εμπορίου όπως αυτό θεσπίστηκε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου – GR.EC.A.

Το σήμα GRECA Trustmark εξασφαλίζει για τον καταναλωτή διαφάνεια και αξιοπιστία σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν άμεσα τον ίδιο και σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ποιο είναι το κόστος και με ποιον τρόπο γίνεται η πληρωμή;

Η αξιολόγηση και απόδοση του Σήματος Αξιοπιστίας είναι μία υπηρεσία που παρέχεται από τον GR.EC.A. προκειμένου να προσφέρει μεγαλύτερη αξία στα ηλεκτρονικά καταστήματα και να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών. Η διαδικασία πραγματογνωμοσύνης και αξιολόγησης εμπεριέχει λειτουργικά κόστη. Επιπρόσθετα, υπάρχει κόστος απόδοσης του ευρωπαϊκού Trustmark από τον Ecommerce Europe. Ο GR.EC.A. απορροφά τα παραπάνω κόστη και προσφέρει τη διαδικασία αξιολόγησης δωρεάν στα μέλη του, για τον πρώτο χρόνο επίσημης λειτουργίας του Trustmark (2017). Η θέση αυτή θα επαναξιολογηθεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2017

Ποια είναι η διαδικασία αίτησης αξιολόγησης του ηλεκτρονικού μου καταστήματος;

Ο Σύνδεσμος ενημερώνει για την ορθή παραλαβή της αίτησης. Σε 20 εργάσιμες ημέρες ολοκληρώνεται η αξιολόγηση και αποστέλλεται η γνωμάτευση (αναλυτικό report για τα 122 κριτήρια αξιολόγησης) στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Στα πιστοποιημένα ηλεκτρονικά καταστήματα λαμβάνουν ένα δυναμικό κώδικα, ο οποίος εμπεριέχει αμφότερα τα δύο trustmarks.

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης; Έχουν όλα την ίδια βαρύτητα;

Η αξιολόγηση βασίζεται σε 122 κριτήρια τα οποία έχουν οριστεί έπειτα από Έρευνα που έχει διεξάγει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου – ELTRUN, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνοπτικά αξιολογείται αν το ηλεκτρονικό κατάστημα ικανοποιεί τα επιμέρους κριτήρια στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:

 1. Επαρκείς πληροφορίες φορέα
 2. Προστασία προσωπικών δεδομένων
 3. Επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το προϊόν
 4. Έμπιστη διαδικασία παραγγελιοδοσίας και εξυπηρέτησης πελατών
 5. Ασφάλεια διαδικασίας πληρωμών
 6. Πολιτική επιστροφών
 1. Γενικοί όροι χρήσης και εξυπηρέτησης
 2. Αισθητική ηλεκτρονικού καταστήματος
 3. Λειτουργία- Πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα
 4. Ποιότητα πληροφορίας και κοινωνική δικτύωση
 5. Τρόπος διεκπεραίωσης παραγγελίας
 6. Ασφάλεια και αξιοπιστία

Τι συμβαίνει όταν δεν ικανοποιώ όλα τα κριτήρια; Ενημερώνομαι για τα κριτήρια που δεν ικανοποιώ;

Όταν το ηλεκτρονικό σας κατάστημα δεν ικανοποιεί τον απαραίτητο αριθμό κριτηρίων, λαμβάνετε συγκεκριμένες υποδείξεις βελτίωσης της λειτουργίας του ώστε να εξασφαλίσετε το σήμα. Το σήμα αποδίδεται αφού ικανοποιηθούν όλες οι υποδείξεις.

Εφόσον εξασφαλίσω το GRECA Trustmark για πόσο διάστημα μπορώ να το έχω στο ηλεκτρονικό μου κατάστημα;

Η διάρκεια χρήσης του σήματος GRECA Trustmark είναι ένας χρόνος για κάθε επιτυχή αξιολόγηση που πραγματοποιείται. Μετά το πέρας του χρόνου, μπορείτε να ανανεώσετε την χρήση του σήματος κάνοντας αίτηση για επαναξιολόγηση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.

Πόσες μέρες διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης; Σε πόσες μέρες αφού κάνω αίτηση μπορώ να έχω το GRECA Trustmark στο ηλεκτρονικό μου κατάστημα;

Λαμβάνετε τα αποτελέσματα αξιολόγησης καθώς και το σήμα GRECA Trustmark εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης σας.

Με ποιο τρόπο μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας πέρα από τη διαδικασία αίτησης;

Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα στο οριζόντιο κεντρικό μενού της ιστοσελίδας μας.

Έχω παραπάνω από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Αξιολογούνται και κοστολογούνται μεμονωμένα;

Το κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα αξιολογείται μεμονωμένα.