Κριτήρια Αξιολόγησης

Το GRECA Trustmark βρισκόταν σε πιλοτική λειτουργία για περισσότερα από δύο έτη προκειμένου να δημιουργηθούν τα κατάλληλα κριτήρια για την σωστή και αποδοτική αξιολόγηση των καταστημάτων. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου – GR.EC.A. και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – ELTRUN ήταν σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με τον ECommerce Europe, τον Πανευρωπαϊκό φορέα ηλεκτρονικού εμπορίου. Μέσα σε αυτή τη διετία, δημιουργήθηκαν 122 κριτήρια αξιολόγησης.

Ακολουθούν οι βασικές κατηγορίες των κριτηρίων: