Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) έχει δημιουργήσει μια σειρά από Market Industry Reports για το E-commerce, έχοντας ως στόχο να βοηθήσει τα ηλεκτρονικά καταστήματα να έχουν ένα σημείο αναφοράς της αγοράς που δραστηριοποιούνται μέσα από συγκεκριμένα metrics & KPIs.

Τα reports παρέχουν μια επισκόπηση του κλάδου του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και συγκεκριμένα περιλαμβάνουν τάσεις και προοπτικές, απόδοση και προβλέψεις για τα μεγάλα verticals του Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την Ελλάδα, εξετάζοντας συγκεκριμένες εμπορικές περιόδους.

Στόχος αυτών των reports είναι να σκιαγραφήσουμε τη δυναμική της αγοράς στην υπό εξέταση περίοδο παρατηρώντας δείκτες όπως τη μέση επισκεψιμότητα των top e-shops του χώρου, χαρακτηριστικά πελατών , αποδοτικά marketing κανάλια, top search terms τα οποία θα βοηθήσουν σημαντικά τα ηλεκτρονικά καταστήματα στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους σε σχέση με τον μέσο όρο της αγοράς τους και στην χάραξη και επαναξιολόγηση της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων τους.

Τα Market Industry Reports για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο του GR.EC.A επικεντρώνονται στα παρακάτω verticals:

● Fashion
● Technology
● Pharmacy

● Home
● Athleisure
● Cosmetics

To τρίτο κύμα από τα reports που λανσάρονται είναι ένα “ιστορικό” report που αφορά την πορεία της αγοράς το πρώτο τρίμηνο του 2024 και συγκεκριμένα από 01/01/2024 έως 31/03/2024.

Μεγάλο ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο set των reports έχει η διαφορετική εικόνα που παρουσιάζει ο κάθε κλάδος την υπο εξέταση περίοδο. Πιο συγκεκριμένα:

●  Το Fashion ξεκίνησε δυναμικά το τρίμηνο και ακολούθησε μία έντονα πτωτική πορεία από μήνα σε μήνα.

●  Tο Technology εμφανίζει σταθερά καλύτερη απόδοση τα Σαββατοκύριακα για όλο το τρίμηνο.

●  Το Pharmacy είναι το μοναδικό industry όπου ο Μάρτιος ακολουθεί πάνω κάτω την πορεία των άλλων 2 μηνών και δεν έχει μεγάλες μειώσεις.

●  Ο Μάρτιος εμφανίζει την χειρότερη απόδοση για το τρίμηνο, κάτι που έχει παρατηρηθεί στα περισσότερα industries.

H παραπάνω πρωτοβούλια υλοποίηθηκε με την Ευγενική Χορηγιά των εταιρειών :

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ GR.EC.A