Με ανοιχτή επιστολή, ο Ecommerce Europe και πολλά από τα μέλη των εθνικών ενώσεών του, ζητούν ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους παίκτες ηλεκτρονικού εμπορίου που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά, υποστηρίζοντας ρητά την καλύτερη επιβολή των υφιστάμενων κανονισμών.

Οι αρμόδιοι φορείς ανησυχούν, βλέποντας πώς έμποροι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καταφέρνουν να προσελκύουν ευρωπαίους καταναλωτές χωρίς να τηρούν τους κανόνες. Αυτό φαίνεται έντονα, σύμφωνα με το Ecommerce Europe, όσον αφορά στους κανονισμούς για την προστασία των καταναλωτών, την ασφάλεια των προϊόντων, τις απομιμήσεις, την προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητας, όπως επίσης και την περιβαλλοντική και φορολογική νομοθεσία.

Οι εταιρείες που έχουν ήδη έδρα στην ΕΕ, υπόκεινται σε πολλούς κανονισμούς σε αυτούς τους τομείς, αναφέρει ο Ecommerce Europe, και το κόστος συμμόρφωσης τείνει να είναι υψηλό «καθώς οι κανόνες είναι γενικά περίπλοκοι και συχνά δεν είναι πλήρως εναρμονισμένοι σε επίπεδο ΕΕ». Ως εκ τούτου, έχει καταστεί δύσκολο για τους παίκτες που εδρεύουν στην ΕΕ να ανταγωνίζονται σε ισότιμο επίπεδο με νέους παίκτες εκτός ΕΕ.
«Τα τελευταία χρόνια νέοι παίκτες ηλεκτρονικού εμπορίου εκτός ΕΕ έχουν εισέλθει στην Ένωση και ασκούν μεγάλη πίεση στην ενιαία αγορά και σε εταιρείες που είναι ήδη εγκατεστημένες στην ΕΕ», παρατηρεί ο Luca CassettiΓενικός Γραμματέας του Ecommerce Europe.

Ο Cassetti συνεχίζει: «Πάντα ήμασταν και θα συνεχίσουμε να είμαστε σθεναρά υπέρ μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής αγοράς, καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι αυτός ο ανταγωνισμός είναι δίκαιος».

Με τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες, εκτός από τη σκοπιά του αθέμιτου ανταγωνισμού, προϊόντα που είναι δυνητικά επικίνδυνα μπορούν να φτάσουν στους καταναλωτές της ΕΕ, προειδοποιεί ο Ecommerce Europe. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ ότι οι υπάρχοντες κανόνες είναι ανεπαρκείς, αλλά “στην κακή επιβολή αυτών των κανόνων της ΕΕ προς παίκτες που δεν έχουν έδρα την ΕΕ”.

Ο Ecommerce Europe και οι εθνικοί φορείς που συνυπογράφουν, υποστηρίζουν ότι η εποπτεία των ξένων παικτών θα πρέπει να είναι εξίσου αυστηρή με εκείνη των παικτών εντός της Ένωσης και ζητούν να «τιμωρηθούν οι μη συμμορφούμενοι παίκτες με την ίδια αποφασιστικότητα».

Ο Μάκης Σαββίδης, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου – GR.EC.A , δήλωσε :«Η Ευρωπαϊκή οικονομία υπερκεράστηκε στο ψηφιακό επιχειρείν από την Ασία και τις ΗΠΑ και η αντίδρασή της αντί να είναι αναπτυξιακή/επιθετική ήταν γραφειοκρατική/αμυντική. Αυτό δημιούργησε έναν κυκεώνα νομοθεσιών (GDPR, DSA κτλ.) που μείωσε περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών εταιρειών και της έδεσε τα χέρια. Από την άλλη πλευρά οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός ΕΕ, δεν ακολουθούν όλες αυτές τις νομοθεσίες και εν ελλείψει ελέγχων, κάνουν και ένα βήμα παραπάνω και εκμεταλλεύονται αυτή την αδυναμία με αποτέλεσμα να καταφέρνουν ταχύτατα να κατακτούν τεράστια μερίδια αγοράς.

Είναι λοιπόν κατεπείγουσα ανάγκη η αυστηρή εφαρμογή όλων των Κανόνων και Νόμων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε Εθνικό Επίπεδο σε όσους συναλλάσσονται με τους ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις, είτε βρίσκονται εντός αλλά κυρίως εκτός ΕΕ. Η συνέχιση αυτής της κατάστασης είναι σίγουρο ότι θα επιφέρει τον περαιτέρω μαρασμό του Ευρωπαϊκού ψηφιακού επιχειρείν και για αυτό τόσο η ΕΕ όσο και οι εθνικές κυβερνήσεις, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να προστατέψουν τις οικονομίες τους».