Αγαπητά μέλη του GR.EC.A,

Σύμφωνα με το Καταστατικό μας και την απόφαση του ΔΣ της 22ης Μαϊου 2023  καλούμε τα Τακτικά, Συνδεδεμένα και Επίτιμα Μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακά ενήμερα σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 16.00 ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 7 του Καταστατικού, την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023  και ώρα 16.00, η οποία θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία στο Gazarte (Βουτάδων 34, Αθήνα).

Με την παρούσα σας καλούμε να επισκεφθείτε και να ενημερωθείτε προκειμένου να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στη διεξαγωγή ΓΣ.

 Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης θα είναι:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

2. Έγκριση ισολογισμού (οικονομικού απολογισμού) από 01-01-2022 έως και 01-12-2022.

3. Έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου που έχει συνταχθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή.

4. Έγκριση του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.

5. Έγκριση του απολογισμού του Δ.Σ. που θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γ.Σ.

Για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με φυσική παρουσία θα τηρηθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω:

Χρήσιμες Πληροφορίες:

α)θα πρέπει να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως εκπρόσωπος του Μέλους,

Άλλως

β) για την συμμετοχή άλλου προσώπου ως εκπροσώπου του Μέλους θα απαιτηθεί να προηγηθεί η αποστολή Υπεύθυνων Δηλώσεων από τους νομίμους εκπροσώπους ή του εκπροσώπου του Μέλους με σφραγίδα εταιρείας ή ψηφιακή υπογραφή μέσω του e-gov, οι οποίες θα περιλαμβάνουν το όνομα του συμμετέχοντος στη ΓΣ προκειμένου να ταυτοποιηθεί.

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία και σκαναρισμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σωματείου info@greekecommerce.gr. Το πρωτότυπο αυτής οφείλει να το τηρήσει το κάθε Μέλος του Σωματείου.

Για την τήρηση της ορθότητας της διαδικασίας και την ταυτοποίηση των Μελών καθώς και για τον καθορισμό της απαρτίας, κάθε Μέλος οφείλει να αποστείλει την Υπεύθυνη Δήλωση έως και την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 στις 16.00.

Σχετικά με τα παραπάνω, μην διστάσετε να στείλετε e-mail στο info@greekecommerce.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210 727 9167 για οποιαδήποτε απορία.

Εκ μέρους του ΔΣ του GRECA

Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος  ΔΣ

Βασιλαρά Μαρίνα, Γραμματέας ΔΣ