Πρόσκληση των Μελών του Σωματείου με την Επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και τον Διακριτικό Τίτλο Ε.Σ.Η.Ε σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Σύμφωνα με το Καταστατικό μας και την απόφαση του ΔΣ της 2ας Ιουνίου 2014, καλούμε τα τακτικά και συνδεδεμένα μέλη του Συνδέσμου που είναι ταμειακά ενήμερα σε Τακτική Γενική Συνέλευση (τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014) ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία την Τρίτη 1 Ιουλίου 2014 και ώρα 18:00 στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park στη Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα.

Σημειώστε τη 2η ημερομηνία!

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης θα είναι:

 1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης
 2. Έγκριση οικονομικών πεπραγμένων και προϋπολογισμού
 3. Έγκριση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής
 4. Έγκριση απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη
 5. Τροποποίηση των άρθρων 6, 14, 15 και 18 του καταστατικού:
  1. τροποποίηση του άρθρο 6 παρ. 8 του καταστατικού ώστε να παρέχεται “δυνατότητα να λαμβάνουν τα τακτικά μέλη το badge του Συνδέσμου για περισσότερα του ενός e-shops που υπάρχουν κάτω από το ίδιο ΑΦΜ με το ήμισυ του κόστους της συνδρομής για καθένα εκ των πλειόνων eshops και χωρίς πρόσθετο δικαίωμα ψήφου.”
  2. τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού ώστε “εξαιρετικά η θητεία της πρώτης Ελεγκτικής Επιτροπής να είναι τριετής, ήτοι θα αντικατασταθεί με εκλογές που θα λάβουν χώρα την τρίτη μετά τη σύσταση του Σωματείου τακτική Γενική Συνέλευση.”
  3. τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού ώστε “εξαιρετικά η θητεία της πρώτης Συμβουλευτικής Επιτροπής να είναι τριετής, ήτοι θα αντικατασταθεί με εκλογές που θα λάβουν χώρα την τρίτη μετά τη σύσταση του Σωματείου τακτική Γενική Συνέλευση.”
  4. τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 1 του καταστατικού ώστε να παρέχεται ρητή και συγκεκριμένη “δυνατότητα να δέχεται χορηγίες ο GRECA”.
 6. Έγκριση αναπλήρωσης του παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ Φίλιππου Μπρίνκμαν από το αναπληρωματικό μέλος Νικόλαο Βαρβαδούκα.
 7. Συζήτηση και Τοποθετήσεις μελών.

Χρήσιμες Πληροφορίες:

Τα μέλη που επιθυμούν να μετάσχουν πρέπει να συμμορφωθούν με το νόμο και το καταστατικό.

Σχετικά με τα παραπάνω, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία. Με την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουν αποσταλεί και οι υπόλοιπες αποδείξεις πληρωμής συνδρομών που εκκρεμούν προς μερικά μέλη.

Εκ μέρους του ΔΣ του GRECA

Νίκος Γουλής, Πρόεδρος ΔΣ

Κατερίνα Καραγιάννη, Γ. Γραμματέας