Θετικά αξιολόγησαν τον GRECA και το έργο που επιτελεί τα μέλη του σε πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε ο Σύνδεσμος.

Με αφορμή τον σχεδιασμό δράσεων μας για το 2015, το ΔΣ ζήτησε από τα μέλη του Συνδέσμου να αξιολογήσουν το έργο μας για το 2014 και αφετέρου να μας καθοδηγούν για τις ενέργειες που θέλουν να κάνουμε για τον κλάδο του eCommerce για την νέα χρονιά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η πλειοψηφία των μελών μας είναι ευχαριστημένοι και θέλοντας να διατηρήσουμε τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, οργανώσαμε τις ενέργειες μας για το 2015 σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μελών του Συνδέσμου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

Παρακάτω βλέπετε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας:

Ο GRECA θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα μέλη του και το ηλεκτρονικό εμπόριο θέλοντας να διαφυλάξει και να προάγει τα κοινά συμφέροντα των μελών του και γενικότερα του κλάδου.