Στοιχεία Μέλους - CONNECT LINE


Επωνυμία Εταιρείας

CONNECT LINE ΑΕ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Πάροχος υπηρεσιών
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Υπηρεσίες Λογισμικού
Όνομα εκπροσώπου:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΟΥ

Ανακοινώσεις Μέλους

+

Η Connectline ΠΑΕΙ ΚΡΗΤΗ!

Ιδρύει θυγατρική εταιρεία και επενδύει στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του νησιού.  Η Connectline,...