Στοιχεία Μέλους - COLLEGE LINK


Επωνυμία Εταιρείας

COLLEGELINK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

Από την ίδρυση της το 2015, η CollegeLink αποτελεί την πρώτη και μεγαλύτερη recruiting πλατφόρμα στην Ελλάδα με ειδίκευση σε entry-mid level θέσεις εργασίας, θέσεις πρακτικής άσκησης και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Αποστολή μας από την ημέρα 0 είναι η σύνδεση εταιρειών και entry - mid level ανθρώπινου δυναμικού σε έναν τέτοιο βαθμό - ικανό να επιφέρει καλύτερη επικοινωνία, ουσιαστικές προσλήψεις και σταθερή συνεργασία μεταξύ τους. Εξυπηρετούμε περισσότερους από 110,000 υποψηφίους και συνεργαζόμαστε με 3,200 εταιρείες έχοντας παράλληλα διαχειριστεί επιτυχώς την απορρόφηση 5,000 φοιτητών ή αποφοίτων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους. Οι καινοτομίες μας: ● Hands Free Recruitment: Μια υπηρεσία που µειώνει σηµαντικά τόσο το κόστος όσο και το time to hire φτάνοντας από την επικοινωνία της εκάστοτε ανάγκης µέχρι τις πρώτες συνεντεύξεις σε µόλις 12 ηµέρες. ● CollegeLink (eLearning) Academies: Ondemand εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν ως στόχο τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση κάθε φοιτητή ή απόφοιτου από ενεργούς επαγγελματίες σε κάποιους από τους πιο πολυσυζητημένους κλάδους της αγοράς - digital marketing, web development, data analytics κοκ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΕΛΟΣ
Co-founder & CEO

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Πάροχος υπηρεσιών
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Εκπαίδευση - Εκδηλώσεις - Σεμινάρια
Όνομα εκπροσώπου:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΕΛΟΣ

Ανακοινώσεις Μέλους

+

Hands Free Recruitment

Η Hands Free Recruitment υπηρεσία θεωρείται ως η ιδανική λύση προσέγγισης και επιλογής top talent...