Στοιχεία Μέλους - Acrossmedia 241


Επωνυμία Εταιρείας

ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΧΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΧΑ
ΙΔΡΥΤΗΣ

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Πάροχος υπηρεσιών
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Υπηρεσίες Διαφήμισης
Όνομα εκπροσώπου:
ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΧΑ