Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης του ΙΟΒΕ “Ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας”, μεταξύ του 2019 και του 2022 οι online πληρωμές με χρεωστικές κάρτες αυξήθηκαν πάνω από 70% και με πιστωτικές κάρτες πάνω 100%.

Ένα σημαντικό εύρημα της μελέτης, είναι το γεγονός ότι το 2022, για πρώτη φορά, η συνολική αξία εγχώριων συναλλαγών (με ελληνικές κάρτες) ξεπέρασε την αξία αναλήψεων μετρητών.

Επίσης, είναι θετικό το γεγονός ότι η χρήση καρτών πληρωμών στην Ελλάδα, αναλογικά με την ιδιωτική κατανάλωση, έχει συγκλίνει με το μέσο όρο της Ευρωζώνης το 2021, για πρώτη φορά. Ωστόσο, παραμένει μόλις στην 18η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Βασικά συμπεράσματα από την περιγραφική ανάλυση της έκθεσης του ΙΟΒΕ

• Μετά τη χαλάρωση των περιορισμών τής πανδημίας, η συνολική χρήση καρτών πληρωμών παρέμεινε υψηλότερη από πριν.
• Η εξάπλωση των συναλλαγών με φυσική παρουσία ήταν μεγαλύτερη στις χρεωστικές κάρτες, ενώ στις πληρωμές μέσω διαδικτύου οι πιστωτικές κάρτες εξαπλώθηκαν περισσότερο.
• Η μέση αξία συναλλαγών μειώθηκε μετά την πανδημία για όλους τους τύπους καρτών, καθώς και όλα τα κανάλια πληρωμών, ειδικά για τις πληρωμές με φυσική παρουσία.
• Παρά τη σύγκλιση με τον μ.ό. της Ευρωζώνης που καταγράφει η Ελλάδα στη χρήση καρτών αναλογικά με την ιδιωτική κατανάλωση, το 2021 παραμένει μόλις στην 18η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ27. Υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών.