Πολλά περιθώρια ανάπτυξης της χρήσης του Διαδικτύου παρατηρούνται στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα το 2023 ειδικά στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Δέκα χρόνια μετά την έκρηξη της ανόδου πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κατοικία (2013-2023) στο 86,9% ανέρχονται τα νοικοκυριά που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους και το 85,0% του πληθυσμού ηλικίας 16 – 74 ετών έκανε χρήση του διαδικτύου κατά το Α΄ τρίμηνο του 2023, καταγράφοντας αύξηση 2,2% σε σύγκριση με το 2022. Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι καθημερινή ή σχεδόν καθημερινή χρήση του διαδικτύου πραγματοποιείται από το 94,1% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίμηνο του 2023.

Οι δραστηριότητες που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση το τελευταίο έτος είναι η πώληση αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. στο e-Bay, Facebook Marketplace,) και διαμορφώθηκε στο +14,9% καθώς και η αποστολή γνώμης για θέματα κοινωνικά ή πολιτικά (π.χ. σε ιστοσελίδες ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) (+10,9%).

Επίσης το 55,3% του πληθυσμού ηλικίας 16 – 74 ετών, που έχουν οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει, έστω και μία φορά, το διαδίκτυο, πραγματοποίησαν, κατά το Α΄ τρίμηνο του 2023, κάποια ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση. Σε σχέση με τους υπόλοιπους λόγους χρήσης του Διαδικτύου κυριότερες δραστηριότητες είναι η online ανάγνωση ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά και η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες (89,2% και 89,1%, αντίστοιχα).
Τα ποσοστά αυτά αφορούν 9 στα 10 άτομα ηλικίας 16 – 74 ετών. Από την άλλη πλευρά οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη συμμετοχή σε on-line διαβουλεύσεις ή ψηφοφορίες για κοινωνικά ή πολιτικά θέματα (-29,5%) και στην αναζήτηση πληροφοριών υγείας (-15,9%).