Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί τον πυρήνα της ανάπτυξής μας και της παροχής υπηρεσιών υψηλής

ποιότητας και προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας.

O σεβασμός στους εργαζομένους μας και η έμφαση στην ασφάλειά τους αποτελούν κεντρικές αξίες μας και κύριο μέλημά μας και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που χαρακτηρίζεται από υψηλή ζήτηση των υπηρεσιών μας, υψηλές θερμοκρασίες και άλλες ιδιαίτερες συνθήκες.

Η SARMED διαρκώς φροντίζει τους ανθρώπους της με ανάληψη προληπτικών ενεργειών, συνεχή προφορική επικοινωνία, γραπτή ενημέρωση με οδηγίες για την προστασία τους από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, παροχή βασικών και ενισχυτικών ειδών για την τόνωσή τους, περιορισμό των ωρών λειτουργίας των εγκαταστάσεών της, πρόωρη αποχώρηση των ανθρώπων της για προσωπικούς ή άλλους λόγους, εφόσον το επιθυμούν, κ.α.

Παράλληλα,υποστηρίζει έμπρακτα εθελοντικές δράσεις της τοπικής κοινωνίας.

Οι άνθρωποί μας, επιδεικνύοντας αφοσίωση, δέσμευση και υπευθυνότητα, συμβάλλουν στην άρτια και υψηλού επιπέδου ποιότητας εξυπηρέτηση των πελατών μας. Και οι πελάτες μας, κατανοώντας τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες, συνεργάζονται άψογα μαζί μας και μας υποστηρίζουν.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους!