Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.  – Greek Ecommerce Association), το εθνικό όργανο για τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ανακοινώνει τη θέσπιση Σήματος Αξιοπιστίας (Trustmark) στα Ελληνικά eShops σε συνεργασία με το Εργαστήριο ELTRUN. Σκοπός η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας των καταναλωτών, κατά τη διάρκεια των online συναλλαγών τους. 

Οι πραγματογνωμοσύνες θα γίνονται από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  καθώς είναι το μοναδικό θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα (ΦΕΚ 181/2001).

Για να λάβει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το Σήμα Αξιοπιστίας, θα παρέχονται αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν θέματα νομικής φύσεως (συμμόρφωση ως προς το νομικό πλαίσιο), θέματα Κώδικα Δεοντολογίας, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.) καθώς επίσης και 160 ποιοτικά κριτήρια με βάση τις βέλτιστες πρακτικές σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο.

Ο Πρόεδρος του GR.EC.A., κ. Φώτης Αντωνόπουλος, δήλωσε:
«Μελετώντας συστηματικά, τη διαρκή και δυναμική  ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα, διαγνώσαμε από νωρίς, ως σύνδεσμος, την ανάγκη για τη δημιουργία ενός Σήματος Αξιοπιστίας που θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, στα Ηλεκτρονικά καταστήματα. Με την συνεργασία του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Ο.Π.Α., έχουμε έτοιμο ένα πολύ αξιόπιστο αποτέλεσμα, και μπαίνει πλέον στον προγραμματισμό μας, η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού και των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων».

Από την πλευρά του, ο κ. Γιώργος Δουκίδης, Διευθυντής του ELTRUN δήλωσε σχετικά:
«Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου,  συνεργάστηκε αρμονικά με τον GR.EC.A., για να μπορέσει να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα σύνολο κριτηρίων που θα αναδείκνυαν τις βέλτιστες πρακτικές, σε αρκετά επίπεδα (νομικές υποχρεώσεις, δεοντολογία, λειτουργικότητα, ασφάλεια, κτλ). Έτσι δημιουργήσαμε αρχικά μια πρώτη έκδοση τουTrustmark, η οποία ενεργοποιήθηκε και δοκιμάστηκε πιλοτικά για δυο χρόνια σε πλήθος Ηλεκτρονικών Καταστημάτων, ενισχύοντας σημαντικά το αίσθημα ασφάλειας των online καταναλωτών, όπως αυτό αποτυπώθηκε στους ποιοτικούς δείκτες των συμμετεχόντων eShops. Τώρα, υπό την αιγίδα και με την καθοδήγηση του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.), αποσκοπούμε στην εξέλιξη του Trustmark, καθώς επίσης και στην εγκαθίδρυση του ως Σήματος Αξιοπιστίας για Ηλεκτρονικό Επιχειρείν».