Αγαπητά μέλη ,

Από την 1η Ιουλίου 2021, τέθηκαν  σε ισχύ νέοι κανόνες ΦΠΑ για τις πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στους καταναλωτές (B2C). Το Δ.Σ του GR.EC.A  χαιρετίζει θερμά ένα τέτοιο ορόσημο στις προσπάθειες της ΕΕ να απλουστεύσει τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ και να διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Το νέο πακέτο μέτρων , προσφέρει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τους ευρωπαίους εμπόρους ηλεκτρονικού εμπορίου για δύο λόγους. Καταρχάς, τα νέα μέτρα θα αποτρέψουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές από εμπόρους εκτός ΕΕ, διότι η απαλλαγή από τον ΦΠΑ των 22 ευρώ θα καταργηθεί, επομένως ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται σε όλες τις εισαγόμενες αποστολές ανεξάρτητα από την αξία τους. Δεύτερον, αυτές οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα του ΦΠΑ απλοποιούν τις υποχρεώσεις ΦΠΑ για τους διαδικτυακούς  πωλητές , εισάγοντας τη δυνατότητα για ορισμένους πωλητές να αναφέρουν όλες τις πωλήσεις τους στην ΕΕ μέσω μιας ενιαίας καταχώρισης ΦΠΑ στη χώρα καταγωγής τους. Αναμένουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα ενισχύσουν το διασυνοριακό επιγραμμικό εμπόριο και θα προωθήσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει να προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ. 

Τα πιο συναφή μέτρα της δέσμης μέτρων για το ΦΠΑ είναι:  
• Κατάργηση των υφιστάμενων «ορίων πώλησης εξ αποστάσεως» και επέκταση του συστήματος «One Stop Shop»  ΦΠΑ στις πωλήσεις εξ αποστάσεως ηλεκτρονικού εμπορίου.  
Κατάργηση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ εισαγωγής ύψους € 22 και εισαγωγή του συστήματος Import One Stop Shop (IOSS). Τα Marketplaces γίνονται ο θεωρούμενος προμηθευτής και συλλέκτης ΦΠΑ σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Από την 1η Απριλίου 2021, η εγγραφή ΦΠΑ στο One-Stop Shop (OSS) και στο Import One Stop Shop  (IOSS) ήταν δυνατή, αλλά το σύστημα λειτούργησε από την 1η Ιουλίου 2021. Το (I)OSS έχει ως στόχο να απλουστεύσει τις υποχρεώσεις ΦΠΑ για τους διαδικτυακούς πωλητές και τις ηλεκτρονικές διεπαφές (αγορές), επιτρέποντας την ηλεκτρονική καταχώρηση ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος μέλος για όλες τις πωλήσεις εξ αποστάσεως εντός της ΕΕ και να δηλώσει και να καταβάλει ΦΠΑ σε μία μόνο ηλεκτρονική τριμηνιαία δήλωση. Επιπλέον, θεσπίζονται ειδικές διατάξεις και νέες απαιτήσεις τήρησης αρχείων για τις αγορές/πλατφόρμες που διευκολύνουν την προμήθεια αγαθών.

Ωστόσο, η χρήση του OSS είναι προαιρετική και δεν παρέχει απαλλαγή από την καταχώρηση του ΦΠΑ για τους διαδικτυακούς πωλητές που κατέχουν αποθέματα σε πολλά κράτη μέλη, προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, οι έμποροι εξακολουθούν να πρέπει να διατηρούν τις αλλοδαπές καταχωρίσεις ΦΠΑ σε πολλές χώρα της ΕΕ όπου στέλνουν ή κατέχουν αποθέματα. Για το μέτρο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται  να δημοσιεύσει μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία.