Αγαπητά μέλη,

Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσίευσε στις 2 Αυγούστου 2021 την Ενδιάμεση Έκθεση επί της κατ’ άρθρο 40 ν. 3959/2011 κλαδικής έρευνας στο ηλεκτρονικό εμπόριο που διεξάγει, το κείμενο της οποίας μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ η συνοπτική παρουσίασή της  (executive summary) είναι διαθέσιμη εδώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΑ διεξάγει δημόσια διαβούλευση, προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να διατυπώσει τις απόψεις και τα σχόλιά του επί της Ενδιάμεσης Έκθεσης, είτε συμμετέχοντας στη σχετική ημερίδα-τηλεδιάσκεψη που θα διοργανωθεί εντός του μηνός Οκτωβρίου 2021, ή/και υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις του εγγράφως, με τη μορφή υπομνήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-commercekladiki@epant.gr έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2021

Η παροχή απόψεων ή/και προτάσεων εκ μέρους του/της φορέα/επιχείρησής σας θα είναι πολύτιμη για την Επιτροπή προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις και να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας του ανταγωνισμού, προς όφελος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και της ελληνική οικονομίας εν γένει.