Την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Gazarte η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και o ετήσιος απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου – GR.EC.A για το έτος 2022.

Τα Μέλη του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Η.Ε» έχοντας φυσική παρουσία στο Gazarte (Βουτάδων 34, Αθήνα) συζήτησαν και έλαβαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έπειτα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που απεστάλη στα Μέλη του Συνδέσμου.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης ήταν :

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

2. Έγκριση ισολογισμού (οικονομικού απολογισμού) από 01-01-2022 έως και 01-12-2022.

3. Έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου που έχει συνταχθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή.

4. Έγκριση του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.

5. Έγκριση του απολογισμού του Δ.Σ.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν, από τον Στέλιο Πετρίδη, Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου, ο απολογισμός ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οικονομικός απολογισμός του 2022 και ο οικονομικός προϋπολογισμός του 2023.

έλαβε το λόγο η Dr. Κατερίνα Φραϊδάκη ,Πρόεδρος του GR.EC.A και αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα και τις δράσεις που έχει δρομολογήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του GR.EC.A καθώς και ο Μάκης Σαββίδης, Αντιπρόεδρος του GR.EC.A όπου μίλησε σχετικά με τα Ευρωπαϊκά δρώμενα για τον κλάδο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης ακολούθησε ανοικτός διάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρευρισκόμενα μέλη του Συνδέσμου για θέματα που απασχολούν τον κλάδο.