Ι. Εισαγωγή

Στις 18.11.21 δημοσιεύθηκε η απόφαση Α 1242/2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την ειδική ενιαία δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται στις ελληνικές φορολογικές αρχές από επιχειρήσεις που εγγράφονται στο “One Stop Shop” (“OSS”) και/ή το Import One Stop Shop” (“IOSS”). Υπενθυμίζουμε ότι το OSS και το IOSS επιτρέπουν την απόδοση ΦΠΑ μέσω της Ελλάδας, για όλες τις εξ αποστάσεως πωλήσεις (εγχώριων ή εισαγόμενων) αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών προς καταναλωτές σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (B2C συναλλαγές).

ΙΙ. Θέματα που καλύφθηκαν από την απόφαση Α 1242/2021

Με την ανωτέρω απόφαση δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με:

ΙΙΙ. Κύρια σημεία ενδιαφέροντος

Χαρά Στρατή       Μπορίνα Μπλούση
Tax Senior Manager, PwC Ελλάδας Tax Manager, PwC Ελλάδας