Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τους καταναλωτές απέφερε μέχρι σήμερα σημαντικά οφέλη μέσω νομοθετικών πράξεων που διέπουν τα δικαιώματα των καταναλωτών, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τους αθέμιτους συμβατικούς όρους και τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, παρέχοντας υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές και ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις.

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ενιαία Αγορά θα αποτελέσει σημαντικό μοχλό για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης μετά την πανδημία και τις επιπτώσεις της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης. Αυτό θα απαιτήσει από τις αρχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν χρήση των ισχυρών μηχανισμών για την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε μια νέα ατζέντα για τους καταναλωτές το 2020, περιγράφοντας τις προτεραιότητες και τις δράσεις πολιτικής για τα επόμενα πέντε χρόνια σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε μια σειρά «Διαλόγων για τους Καταναλωτές» σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ένωσης για να συζητηθεί πώς η στενή συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο μπορεί να επιφέρει ταχύτερα και ουσιαστικά αποτελέσματα με διάρκεια.

Στις 9 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε ο Εθνικός Διάλογος Καταναλωτών για την Ελλάδα, στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Νέα ατζέντα για τους καταναλωτές – Προτεραιότητες και δράσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων των καταναλωτών».

Η Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος του GR.EC.A, παρευρέθηκε και εκπροσώπησε τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον Εθνικό Διάλογο αναφερόμενη στις προτεραιότητες και τις δράσεις για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων των καταναλωτών. Μεταξύ άλλων, μίλησε για το GR.EC.A Trustmark: το Σήμα αξιοπιστίας των Ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων , για την ανάγκη εκπαίδευσης του καταναλωτή αλλά και για το τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές κατά την επιλογή online καταστήματος για την επιλογή αγαθών.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης και Καταναλωτών Didier Reynders έκανε μια εισαγωγή για την Νέα Ατζέντα (Θεματολόγιο) για τους καταναλωτές και ακολουθήσε παρέμβαση για την Πολιτική Καταναλωτών στην Ελλάδα από τον Σωτήριο Αναγνωστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και την Isabelle Perignon, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Καταναλωτών, της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ε.Ε καθώς και από εκπροσώπους καταναλωτικών και επιχειρηματικών οργανώσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας.