Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου συμμετέχει ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου Allies , που έχει ως στόχο την υποστήριξη των πολύ μικρών και μικρών παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας (HSP) και την επίτευξη της συμμόρφωσης με τις νέες απαιτήσεις και υποχρεώσεις βάσει του κανονισμού «Τρομοκρατικό Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο» (TCO).

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας κατάλληλων εργαλείων μάθησης, κατάρτισης, ανταλλαγής εμπειριών καθώς και τεχνικών εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Όντας ο μοναδικός σύλλογος στην Ελλάδα που υποστηρίζει θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, και με περισσότερα από 600 μέλη, ο GRECA μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε όλους τους ελληνικούς HSP καθώς και επαφές με τη σχετική ευρωπαϊκή αγορά.

Θα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και κατάρτισης και στα πιλοτικά προγράμματα, παρέχοντας ισχυρή καθοδήγηση σε όλο το υλικό που θα αναπτυχθεί για την ομαλή εφαρμογή του κανονισμού TCO.

Το έργο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023, έχει 3ετή διάρκεια και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON Europe».

Ο GRECA ηγείται των απαιτήσεων των τελικών χρηστών (T2.4), καθώς και των σχετικών περιπτώσεων χρήσης μέσω των οποίων θα προκύψουν λύσεις της ALLIES υπογραμμίζοντας τις ανάγκες των HSP, και συμμετέχει ενεργά και στη μελλοντική αξιοποίηση των εργαλείων και λύσεων της ALLIES.