Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του GR.EC.A, του εθνικού οργάνου για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 22 Ιουλίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Τα μέλη του Συνδέσμου εξέλεξαν τους παρακάτω (με αριθμό ψήφων):

Επίσης, ως αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ, εξελέγησαν οι:

Το νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο του GRECA θα συνεδριάσει τη Παρασκευή 24 Ιουλίου για να εκλέξει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γ. Γραμματέα & Ταμία και τους λοιπούς λειτουργικούς ρόλους του ΔΣ.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν ο απολογισμός ενεργειών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ο οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός του 2015, καθώς επίσης και το σχέδιο δράσης του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, για τα επόμενα έτη, από τους Φώτη Αντωνόπουλο, απερχόμενο πρόεδρο του ΔΣ,  Νίκο Γουλή, απερχόμενο μέλος και Παναγιώτη Γκεζερλή, γενικό διευθυντή του Συνδέσμου.