Αγαπητά μέλη του GR.E.C.A,

σας ενημερώνουμε για αλλαγή ημερομηνίας της ΓΣ του συνδέσμου, και για τη νέα διεξαγωγή που θα είναι μεθαύριο Τετάρτη 16/6 στις 16.00.

Επίσης , θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

1) Σήμερα Δευτέρα 14/6/2021 και ώρα 12.00 έληξε η προθεσμία για την τακτοποίηση της συνδρομής σας στον Σύνδεσμο και την αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης για την ταυτοποίηση των εκπροσώπων σας και των e-mails τους προς συμμετοχή τους στην ΓΣ που θα διεξαχθεί απομακρυσμένα και δη ηλεκτρονικά μέσω ZOOM, με δικαίωμα ψήφου σε αυτή (για τα τακτικά μέλη) που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

2) Με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις που συλλέχθηκαν διαπιστώθηκε ότι δεν ταυτοποιήθηκε προς συμμετοχή του στην ΓΣ εντός της προθεσμίας ο ελάχιστος αριθμός των ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών που είναι απαραίτητος για την απαρτία για την διεξαγωγή της ετήσιας τακτικής ΓΣ την 14/6/2021 στις 12.00 (ήτοι 51% των ταμειακών ενήμερων τακτικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 12. Παρ. 7 του Καταστατικού μας).

3) Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι, ελλείψει της απαραίτητης απαρτίας κατά τα ανωτέρω, θα διεξαχθεί η επαναληπτική τακτική ΓΣ την ΤΕΤΑΡΤΗ 16/6/2021 στις 16.00, ως αναφέρεται ρητώς στην από 02/6/2021 πρόσκληση του ΔΣ του Συνδέσμου.

4) Στην ΓΣ μπορείτε να συνδεθείτε απομακρυσμένα με ZOOM στο link που θα αποκτήσετε κατά την εγγραφή σας εδώ https://zoom.us/meeting/register/tJUvce2gqDwjH9P2aK1FrnEqLP5ThZ1gjotb. Η ταυτοποίησή σας και η δυνατότητα συμμετοχής σας στη διαδικασία της ΓΣ με δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το Καταστατικό μας, θα πραγματοποιηθεί από εμάς.

Στην ΓΣ μπορούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα ψήφου μόνον όσα μέλη:

Σχετικά με τα παραπάνω, μην διστάσετε να στείλετε e-mail στο info@greekecommerce.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210 727 9167 για οποιαδήποτε απορία.

Εκ μέρους του ΔΣ του GR.EC.A

Δρ.Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος ΔΣ
Σταυρούλα Κακκαβά, Γ.Γραμματέας ΔΣ