Στη Συνέλευση συμμετείχαν μεγάλες και μικρές εταιρίες και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο e-commernce, ενώ παρευρέθη επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός ο οποίος συζήτησε με τα στελέχη του χώρου θέματα που αφορούν την ομαλή ανάπτυξη του ελληνικού ηλεκτρονικού εμπορίου εντός και εκτός συνόρων. 

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν πολλά θέματα που απασχολούν τις εταιρείες του κλάδου, καθώς και ο ρόλος που θα επιθυμούσαν να παίξει ο GRECA σε αυτό το πεδίο.

Παρουσιάστηκαν επίσης οι έως τότε ενέργειες του υπό σύσταση συνδέσμου καθώς και τα design για το υπό σχεδιασμό website. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία γιατ το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο του GRECA που θα έχει 3ετή θητεία. Σε αυτό εξελέγησαν με σειρά ψήφων οι: 

Επίσης τα μέλη εξέλεξαν Συμβουλευτική Επιτροπή που θα στηρίζει το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους παρακάτω εκπροσώπους τακτικών (3) και συνδεδεμένων (2) μελών: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια συνεδρίασε για να εκλέξει Πρόεδρο του Συνδέσμου και τους λοιπούς ρόλους των μελών του ΔΣ