Η Εβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή του Ελληνικού eCommerce, και διοργανώνεται για έβδομη χρονιά από  τον Ελληνικό Σύνδεσμο Hλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) &  τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Φέτος , η περίοδος εορτασμού είναι από την  Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 έως την Κυριακή  05 Απριλίου 2020.
Στόχος της Εβδομάδας είναι να δοθεί  ένα  επιπλέον  κίνητρο στους καταναλωτές να ψωνίζουν διαδικτυακά, δείχνοντας τους τα πλεονεκτήματα των online αγορών, καθώς επίσης δίνοντας βαρύτητα στην εκπαίδευση και ενημέρωση τους για τα θέματα που τους απασχολούν και τους προβληματίζουν. 

Κατά το διάστημα αυτό, πλήθος ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων παρέχει ελκυστικές προσφορές προς το καταναλωτικό κοινό, προτρέποντάς το να “βιώσει” την online αγοραστική εμπειρία. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, διοργανώνονται δράσεις που απευθύνονται στα e-shops, με βασικό στόχο την εκπαίδευση/ενημέρωση τους για τις νέες τάσεις που επικρατούν στον κλάδο.

Τέλος , τις επόμενες ημέρες με νεότερη ανακοίνωση θα ξεκινήσει η εγγραφή των ηλεκτρονικών καταστημάτων στην πλατφόρμα για την συμμετοχή τους στην  Εβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Η συμμετοχή είναι ανοικτή και δωρεάν για όλα τα Ελληνικά Ηλεκτρονικά Καταστήματα και παρόχους υπηρεσιών που θέλουν να συμμετέχουν στις δράσεις του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΕΣΗΕ) και να γιορτάσουν με τους πελάτες τους, αναδεικνύοντας τον θεσμό. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα και οι πάροχοι υπηρεσιών οι οποίοι δεν είναι μέλη του Συνδέσμου.