Όπως κάθε χρόνο, η Black Friday «εορτάζεται» την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου. Φέτος η Black Friday 2023 πέφτει στις 24 Νοεμβρίου.

Η Black Friday σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου και δεν συγκαταλέγεται στις τακτικές εκπτώσεις αλλά είναι προωθητική ενέργεια και αφορά όλη την αγορά και όλες τις επιχειρήσεις, μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.

Tέλος, τρεις μέρες μετά την Black Friday, είναι η Cyber Monday (Δευτέρα 27 Nοεμβρίου), ημέρα για φθηνές αγορές που γίνονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει εκδοθεί Κώδικας Δεοντολογίας περί ανακοίνωσης μείωσης τιμής , για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού, τις αναγραφόμενες τιμές, τη διάρκεια των προσφορών, την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παράβαση των προβλέψεών του και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Συγκεκριμένα η παρ. 2α του άρθρου 15 του ν.4177/2013 προβλέπει τα ακόλουθα:

«Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.»

Δείτε εδώ τον πρακτικό οδηγό για την ανακοίνωση μείωσης τιμής από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Σας προτείνουμε να προετοιμαστείτε και να ετοιμάσετε έγκαιρα τις προσφορές για τους πελάτες σας καθώς πρόκειται για μια ημέρα στην οποία καταγράφονται μεγάλοι τζίροι, με τους καταναλωτές να αναζητούν τις καλύτερες προσφορές για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.

Σας ευχόμαστε καλές πωλήσεις!