Αγαπητά μέλη,

σε συνέχεια προηγούμενης επικοινωνίας μας σχετικά με το έργο με τίτλο «Διευκόλυνση της συμμόρφωσης του GDPR για τις ΜΜΕ και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ («byDesign»), που υλοποιεί από τον Νοέμβριο του 2020 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την ευαισθητοποίηση υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σας ενημερώσουμε ότι το πρώτο τεύχος με τα ευρήματα του έργου είναι διαθέσιμο.

Το έργο «byDesign» πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την ελληνική εταιρεία ICT ABOVO με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εν λόγω τεύχος περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το έργο, την πρόοδο των εργασιών, την καταγραφή των βασικών αποτελεσμάτων και αναγκών που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και τη συμμετοχή μελών σας στα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στη δημιουργία εργαλειοθήκης και εκπαιδευτικού υλικού για την προστασία των δεδομένων εκ σχεδιασμού (privacy by design) που είναι και ο βασικός στόχος του.

Σκοπός του έργου, είναι η παροχή εξειδικευμένης καθοδήγησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας μια εργαλειοθήκη συμμόρφωσης, η οποία θα περιλαμβάνει απλά στη χρήση εργαλεία υποβοήθησης των εταιρειών και επαγγελματιών, συνοδευόμενα από πρότυπα έγγραφα προσαρμοσμένα για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.