Την Πέμπτη 4/3/2021, στο Κέντρο Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου έλαβε χώρα υπό την αιγίδα του GR.EC.A το πολύ ενδιαφέρον διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Το Νέο Πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Συμβάσεις B2C & P2B στην ΕΕ: Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή και Δίκαιο για τις Επιγραμμικές Πλατφόρμες».

Η εισηγήτρια, Μίνα Ζούλοβιτς, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Ζούλοβιτς-Κοντογεώργου (ZK Law Firm), παρουσίασε σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με τις B2C συναλλαγές, επ’ αφορμή της έκδοσης του νέου πακέτου Οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των καταναλωτών (New Deal for Consumers – Οδηγίες 2019/770/ΕΕ, 2019/771ΕΕ και 2019/2161/ΕΕ) που αναμένεται να αλλάξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το ισχύον πλαίσιο της πώλησης αγαθών και της προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών. Οι Οδηγίες αυτές θα πρέπει να εναρμονιστούν στο εθνικό δίκαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2021 και θα ισχύσουν από τις αρχές του 2022. Όλες οι online επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν για να συμμορφώσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, αλλά και τις διαδικασίες τους στις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Επίσης συζητήθηκαν και οι νέες διατάξεις που αφορούν στις συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού για τις online πλατφόρμες (Platform 2 Business Regulation 2019/1150/EU) που τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2020.

Παρουσιάστηκαν εκτενώς οι νέοι κανόνες ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας που επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων στον κλάδο του B2C καθώς και τις σχέσεις των Marketplaces με τις επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα τους μέσω αυτών και συζητήθηκαν διάφοροι προβληματισμοί για την εφαρμογή του εν λόγω κανονιστικού πλαισίου και τις διαδικασίες συμμόρφωσης.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εκτέθηκαν αναλυτικά και συνολικά οι νέες υποχρεώσεις για εμπόρους και πωλητές που δραστηριοποιούνται στο ψηφιακό επιχειρείν, ο τρόπος με τον οποίο προβλέπεται να αναδιαμορφωθεί το νομικό πλαίσιο για τις εξ’ αποστάσεως συμβάσεις, αλλά και οι ειδικότερες υποχρεώσεις που θεσπίζονται για τις επιχειρήσεις που διατηρούν online πλατφόρμες διαμεσολάβησης με στόχο συνολικά να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για την καλύτερη προετοιμασία τους και προσαρμογή τους στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Οι νέοι εκτενείς κανόνες επιδιώκουν τη δημιουργία ενός προβλέψιμου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στις online συναλλαγές και φιλοδοξούν να αποτελέσουν έναυσμα για μια ομοιόμορφη πλέον εφαρμογή των κανόνων για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές κατά μήκος όλης της ΕΕ.