Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εκλογέων της Επιστολικής Ψήφου που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, έχοντας αναλάβει μέρος των παραδόσεων και αποστολών  για την εκλογική διαδικασία, θα ήθελε να διευκρινίσει τα εξής:

Σημειώνεται, ότι οι εκλογείς που έχουν παραλάβει με την ACS, μπορούν να αποστέλλουν e-mail στο epistoliki@acscourier.gr, για διευθέτηση οποιουδήποτε θέματος σχετικού με την Επιστολική τους Ψήφο, περιλαμβάνοντας τα προσωπικά τους στοιχεία επικοινωνίας και τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό τους, τον οποίο (αν δεν γνωρίζουν) μπορούν να τον πληροφορηθούν είτε στο εξωτερικό του ειδικού φακέλου ψηφοφορίας (13ψήφιος αριθμός), είτε στην ιστοσελίδα https://mpp.ypes.gov.gr.