Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Ε.Σ.Η.Ε.) και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (EΣA) στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για ανάληψη πρωτοβουλιών και κοινών δράσεων με σκοπό την αποτελεσματική μετάβαση του εμπορίου στη ψηφιακή εποχή, προσδιόρισαν τη συνεργασία τους για τα επόμενα χρόνια. Συνυπολογίζοντας την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε για το εμπόριο, την επιχειρηματικότητα και την οικονομία της χώρας γενικότερα, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Α Σταύρος Καφούνης και η Πρόεδρος του GRECA Κατερίνα Φραϊδάκη, συνυπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στο ιστορικό κτίριο του Ε.Σ.Α παρόντος του Μάκη Σαββίδη που είναι Αντιπρόεδρος και των δύο φορέων.

Τα δύο μέρη αναγνωρίζουν ότι το εμπόριο αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη όλης της χώρας και πως η στήριξή των φυσικών αλλά και των ηλεκτρονικών καταστημάτων αυτή τη δύσκολη περίοδο κρίνεται απαραίτητη.  Η συνεργασία των δύο μερών καθίσταται αμοιβαία επωφελής, με πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της ψηφιακής αναβάθμισης. Η διαλεκτική σύνθεση των δύο πυλώνων θα ωφελήσει πολλαπλά την εθνική οικονομία, διαμορφώνοντας δυνατότητες αλληλεπίδρασης μεταξύ των πλαισίων λειτουργίας των συμβαλλομένων μερών, μέσω συμπράξεων για την περαιτέρω σύνδεση του παραδοσιακού και του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχοντας ως αποτέλεσμα  τη στήριξη των Μ.Μ. Επιχειρήσεων και την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης.

Τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος συνεργασίας αναφέρονται στα εξής:

Μετά από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου βάζει τα θεμέλια για μία δημιουργική διαδρομή προς την ψηφιακή εποχή. Τα φυσικά καταστήματα θα δυναμώσουν με την υποστήριξη της ηλεκτρονικής πώλησης, αλλά έχει φανεί στην πράξη ότι και τα ψηφιακά κανάλια πώλησης έχουν ανάγκη της παρουσίας τους στην αγορά μέσω φυσικών καταστημάτων.

Η επόμενη ημέρα βασίζεται στην καλύτερη δυνατή και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη,  ανεξάρτητα από το είδος του καναλιού πώλησης ή επικοινωνίας.

Αυτό σημαίνει πως ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί μόνο συγκεκριμένα κανάλια, αλλά ό,τι τον διευκολύνει. Ε.Σ.Α & Ε.Σ.Η.Ε ενώνουμε δυνάμεις, με βασικό στόχο να βοηθήσουμε ώστε οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις να είναι παρούσες σε όλα τα επίπεδα της αγοράς, αναγνωρίσιμες και εύκολα προσβάσιμες από τους πελάτες τους, για να κερδίσουν το στοίχημα του ανταγωνισμού σε τοπικό και διεθνές επίπεδο».

Η Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη δήλωσε:

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Η συνεργασία του GRECA με τον ΕΣΑ, έναν από τους μεγαλύτερους Συλλόγους της χώρας μας, έχει ως στόχο να ενισχύσει το πολυκαναλικό εμπόριο και να δώσει σε όλες τις επιχειρήσεις, μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν, τη δυνατότητα να περάσουν με επιτυχία στη νέα εποχή».