Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, GR.EC.A. (Greek E-commerce Association), το εθνικό όργανο για τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και τη Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διεξάχθηκαν για πρώτη φορά αποκλειστικά με ηλεκτρονική διαδικασία στις 25/06/2020 και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, από την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, η Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη επανεκλέχθηκε πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ελληνικού Εμπορίου.

Η Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη είναι διδάκτορας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και συντονίστρια των δράσεων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (eCommerce Coordinator) στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν- ELTRUN. Έχει πτυχίο από το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και MSc στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων από το London School of Economics (LSE). Από το 2010 είναι επιστημονική υπεύθυνη των ετήσιων ερευνών του ELTRUN για τη συμπεριφορά των online Ελλήνων καταναλωτών και των χρηστών social media, καθώς και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την αξιολόγηση των Ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων.
Έχει εκπονήσει πλήθος μελετών για την Κοινωνική Δικτύωση και το Ηλετρονικό Εμπόριο. Επιστημονικές εργασίες της έχουν παρουσιασθεί σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Το 2011 και το 2013 έλαβε το Best paper award, για την μελέτη της στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το e-health αντίστοιχα.

Οι ρόλοι όλων των μελών του ΔΣ του GR.EC.A. καθορίσθηκαν ως εξής: Ο GR.EC.A διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 7 Τακτικά Μέλη και 2 Συνδεδεμένα Μέλη του Σωματείου . Τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και 3 αναπληρωματικά μέλη αυτού (2 αναπληρωματικά από τα Τακτικά Μέλη και 1 αναπληρωματικό από τα Συνδεδεμένα Μέλη του Σωματείου) εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση ανά διετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε στη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2020 είναι:

Πρόεδρος Δ.Σ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Γενικός Γραμματέας

Tαμίας

Μέλος Δ.Σ

Μέλος Δ.Σ

Μέλος Δ.Σ

Μέλος Δ.Σ

Μέλος Δ.Σ

Δρ. Φραϊδάκη Κατερίνα

Σαββίδης Μάκης

Κακκαβά Σταυρούλα

Αυγουστίδης Γεώργιος

Βασιλαρά Μαρίνα

Βαρβαδούκας Νίκος

Μπεζιούλας Μαρίος

Κοτσώνης Ευάγγελος

Λεούσης Αλέξανδρος

Eltrun.gr

Oroloi.gr

You.gr

Skroutz.gr

Apivita.com

Cosmossport.gr

Spitishop.gr

e-satisfaction.com

gamingbrotherhood.eu

Και Αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ (2 τακτικά και 1 μη τακτικό) οι:
1. Κυμπιζή Μάρα – Gregorys.gr
2. Κωστόπουλος Βασίλης – Zakcret.gr
3. Σκαπινάκη Φωτεινή – Logika.gr

Όλα μέλη του ΔΣ , συμμετέχουν σε συγκεκριμένες Ομάδες Εργασίας έχοντας ως βασικό στόχο την διαμόρφωση Εθνικών στρατηγικών προτεραιοτήτων και την ενίσχυση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας.

Η Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη δήλωσε σχετικά με την εκλογή της ως πρόεδρος του GR.EC.A.: “Είναι μεγάλη τιμή -και ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη- η συνέχιση των καθηκόντων μου, στη θέση του Προέδρου του GR.EC.A. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου. Το νέο Διοικητικό Σχήμα, έχει ως βασικό στόχο να συνεχίσει τις δράσεις που είχαν ξεκινήσει την προηγούμενα χρόνια καθώς και να τις εμπλουτίσει με δράσεις οι οποίες θα προέλθουν από τις ανάγκες που θα μας υποδείξουν τα μέλη μας. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που το Ηλεκτρονικό Εμπόριο χρειάζεται στη στήριξη όλων μας για να μπορέσει να συνεχίσει την ανοδική του πορεία σε ένα υγιές περιβάλλον. Το νέο ΔΣ αναλαμβάνει να συνεχίσει με την ίδια διάθεση και αποφασιστικότητα προκειμένου να οδηγήσει τόσο τον Σύνδεσμο όσο και τον κλάδο του ελληνικού ηλεκτρονικού εμπορίου σε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη”.