Στοιχεία Μέλους - Throo


Επωνυμία Εταιρείας

THROO TECHNOLOGY ΜΟΝ. ΙΚΕ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΠΠΟΣ
Chief Product Officer

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Πάροχος υπηρεσιών
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Saas Services, Υπηρεσίες Λογισμικού, Υπηρεσίες Πληρωμών
Όνομα εκπροσώπου:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΠΠΟΣ