Στοιχεία Μέλους - Social Mind


Επωνυμία Εταιρείας

SOCIAL MIND ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

Η Social Mind είναι ένα ταχύτητα αναπτυσσόμενο Digital Marketing Agency που είναι δίπλα σε κάθε επιχείρηση για να την βοηθήσει να αξιοποιήσει όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.
Συναδάκης Άγγελος
Διαχειριστής

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Πάροχος υπηρεσιών
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Digital Agency
Όνομα εκπροσώπου:
Συναδάκης Άγγελος