Στοιχεία Μέλους - Shopgreen


Επωνυμία Εταιρείας

SHOPGREEN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

Στόχος μας είναι να συμπεριλάβουμε ολοένα και περισσότερους ανθρώπους στον οικολογικό τρόπο ζωής. Το φυσικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε για να αποτελέσει το σπίτι μας, εφοδιάστηκε με όλα τα απαραίτητα συστατικά που θα κάνουν ιδανική και βιώσιμη τη διαμονή μας! Μέσα από τα προϊόντα μας θέλουμε να φέρουμε αυτά τα υλικά σε κάθε οικογένεια και σπίτι που θέλει να κάνει τον κόσμο μας πιο "πράσινο" & οικολογικό.
Κοπανάκης Φώτιος
Γενικός Διευθυντής

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
Κοπανάκης Φώτιος