Στοιχεία Μέλους - Owltech


Επωνυμία Εταιρείας

DIGITAL SOLUTIONS E-COMMERCE Ο.Ε.

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

Η εταιρία μας αποτελείται από ανθρώπους που έχουν καινοτόμες ιδέες και ακολουθούν την μόδα του διαδικτύου έτσι θα έχετε συνεχώς μοντέρνες και πρότυπες ιδέες από εμάς για την επιτυχία σας.
Βογιατζής Γεώργιος-Ρωμανός
Έταιρος

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Πάροχος υπηρεσιών
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Digital Agency, Υπηρεσίες Διαφήμισης, Web Design, Web Development, Υπηρεσίες Hosting / Domain Names
Όνομα εκπροσώπου:
Βογιατζής Γεώργιος-Ρωμανός