Στοιχεία Μέλους - Decathlon


Επωνυμία Εταιρείας

DECATHLON ΕΛΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

FRANCOIS FINIDORI
CEO

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
FRANCOIS FINIDORI