Στοιχεία Μέλους - CIELinc.


Επωνυμία Εταιρείας

Κ. ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΚΩΣΤΗΣ ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ
CEO & FOUNDER

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Πάροχος υπηρεσιών
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Digital Agency, Υπηρεσίες Διαφήμισης, Web Design, Web Development
Όνομα εκπροσώπου:
ΚΩΣΤΗΣ ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ