Στοιχεία Μέλους - Cenobe


Επωνυμία Εταιρείας

CENOBE IKE

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ
Chief Operating Officer

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Πάροχος υπηρεσιών
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Saas Services
Όνομα εκπροσώπου:
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ