Στοιχεία Μέλους - Buzz Sneakers


Επωνυμία Εταιρείας

SPORT VISION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΕΥΗ ΠΑΜΠΟΥΚΗ
eCommerce Manager

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
ΕΥΗ ΠΑΜΠΟΥΚΗ