Στοιχεία Μέλους - Angelopoulos Hair & Beauty Company


Επωνυμία Εταιρείας

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
e-commerce manager

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ