Στοιχεία Μέλους - Angelina's Closet


Επωνυμία Εταιρείας

FRDM E.E

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ
CEO

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ