Στοιχεία Μέλους - allaboutoffice


Επωνυμία Εταιρείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ