Στοιχεία Μέλους - All About House


Επωνυμία Εταιρείας

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ