Στοιχεία Μέλους - All About Army


Επωνυμία Εταιρείας

ΑΦΟΙ Κ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΕΕ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

Ο Ειδικός Στα Στρατιωτικά Είδη
ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ
CEO

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ