Στοιχεία Μέλους - Adaptoras


Επωνυμία Εταιρείας

WHITESPARK EE

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

ΜΠΕΛΙΙ ΑΡΗΣ
Software Engineer

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Εξοπλισμός Πληροφορικής και Επικοινωνίας
Όνομα εκπροσώπου:
ΜΠΕΛΙΙ ΑΡΗΣ