Στοιχεία Μέλους - TPL


Επωνυμία Εταιρείας

THIRD PARTY LOGISTICS PRIVATE COMPANY

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

We offer tailored made solutions to customers worldwide helping them penetrate new markets. TPL connects its customers with new and existing sources of demand for their products, including e-commerce marketplaces, such as Amazon, eBay and Etsy, and as well as digital marketing channels, such as Google, Facebook, Instagram, Pinterest and Bing are among some of the more notable companies that we formed partnerships with. Since 2017 we have gone one step further creating a 3PL service to support our customers and help them deliver their products internationally hassle free via our flexible, cloud-based platform. Website: https://www.tpl.gr
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Συνδεδεμένο
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Όνομα εκπροσώπου:
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ