Στοιχεία Μέλους - Bulker


Επωνυμία Εταιρείας

ΕM-ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

Ίων Μπαντέκας
CEO & President of MSTAT AE

Γενικά Στοιχεία Μέλους

Τύπος Μέλους:
Τακτικό
Κατηγορία Μέλους:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Δραστηριότητα Εταιρείας:
Μαζική Αποστολή SMS
Όνομα εκπροσώπου:
Ίων Μπαντέκας